AMPA Escola Els Pinetons

Acollida matinal i de tarda

El SAM (servei acollida matí)

Horari:  de les 7:30h. a les 9:00h

Els pares, mares o responsables dels alumnes els hauran d’acompanyar fins l’interior del menjador de l’escola

ALUMNES FIXES SOCIS AMPA.
PREUS MENSUALS 

Es considera fix a partir de 2 dies a la setmana, sempre els mateixos.(en cas d’ assistir només 10 dies o menys al mes, es cobra la meitat del preu establert, independentment de la fracció horària d’entrada)

  • 1r fill/a: 35 €
  • 2n fill/a: 30 €
  • 3r fill/a: 25 €
  • 4t fill/a: 20 €

 

ALUMNES FIXES NO SOCIS AMPA.

PREUS MENSUALS 

  • 50€ per alumne, siguin els germans que siguin.

L ’import es cobrarà per domiciliació bancària.

ALUMNES ESPORÀDICS SOCIS AMPA.
PREUS PER DIA

  • 6€ per alumne siguin els germans que siguin , independentment de la fracció horària d’entrada.

ALUMNES ESPORÀDICS NO SOCIS AMPA.
PREUS PER DIA

  • 12€ per alumne, independentment del nombre de germans.

 

El SAT (servei acollida tarda)

Horari:  16:30 h. a les 18:00h

Amb l’opció de recollir l’alumne a les 17:15h

SAT (servei acollida tarda), el preu no varia en funció de l’hora de recollida
El servei és només ESPORÀDIC.

  • PREU:  6€ per alumne i dia

 

NOTA: El servei de SAM o SAT esporàdic s’haurà de pagar en efectiu a la monitora en el moment de deixar el nen/a.