AMPA Escola Els Pinetons

Comunicació

Vetlla per per la comunicació entre totes les parts que formen la comunitat educativa: AMPA, escola i famílies. Els objectius són:

  • Generar canals de comunicació efectius amb les famílies i entre l’AMPA i l’escola.
  • Informar de tot allò relacionat amb l’escola, l’AMPA o el municipi que tigui interès educatiu.
  • Promoure la relació i la convivència entre les famílies i l’escola.

Els canals de comunicació que tenim són els següents: