AMPA Escola Els Pinetons

Què és l’AMPA?

  • És una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’escola.
  • Està reconeguda legalment al Registre d’Associacions, i les seves funcions estan regulades pel Decret 202/1987 de la Generalitat de Catalunya.
  • Està associada a la FAPAC (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya)
  • El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nens i nenes. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.
QUÈ FA?
  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Administra i gestiona els recursos aportats pels associats.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
  • Permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

Aquí teniu un petit resum de tot el que es fa des de l’AMPA!

AVANTATGES

Formar part de l’AMPA té una sèrie d’avantatges econòmics:

  • Dret a les activitats extraescolars, al menjador i a tots els serveis que ofereix l’AMPA. Per a les famílies que no són sòcies, el cost de les activitats s’incrementa un 50 %.
  • Dret a la socialització de llibres.